Πανελλαδικές 2019

Εφαρμογές Geogebra

Συγγραφικό έργο

Οι  Ιδιόμορφες Ολοκληρωτικές Εξισώσεις   παίζουν σημαντικό  ρόλ στη θεωρητική μηχανική, ιδιαίτερα στους τομείς της ελαστικότητας και  της αεροδυναμικής.Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην επίλυση των  προβλημάτων  συνοριακών τιμών στη θεωρία των μιγαδικών συναρτήσεων , της θεωρίας δυναμικού, της θεωρίας της ελαστικότητας και της θεωρίας της μηχανικής των ρευστών.

 

Η εκπαίδευση είναι ένας χώρος όπου συμβαίνουν μεγαλες αλλαγές με μεγάλη ταχύτητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο,  το  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  παραμένει  στάσιμο εδώ  και  35  χρόνια  σε  ό,τι  αφορά  την  εισαγωγή  και  εδραίωση  ενός  συστήματος  αξιολόγησης  του  εκπαιδευτικού  έργου  και  της  οργάνωσης  και λειτουργίας  των  σχολικών  μονάδων

Εργασίες-Συνέδρια